0

Trả lời tính mệnh không mất phí là như thế nào? Là vấn đề mà bạn Trịnh Hùng ở Lào Cai có gửi về giúp chúng tôi trong thời gian qua.

Hỏi: Chào bác sĩ! Gần đây cháu có biểu hiện lạ về sức khỏe, nó làm cho cháu khó chịu, ảnh hưởng tới công việc hằng ngày của cháu. Cháu có nghiên cứu dịch vụ giải đáp tính mạng trên đây internet, vậy xin hỏi chuyên gia trả lời sức khỏe không tính phí là như thay nào?

Trả lời: Thưa bạn! Căn cứ vào mức độ và nhu cầu trả lời, mà chuyên gia sẽ trả lời sức khỏe cụ thể giúp đối tượng. Bạn có thể xem thêm chi đào thải các khúc mắc đó trong các bài viết đưới đây:

Hòa Linh Asked question 2022-04-13